Poek Alkmaar

Informatie

Vergoeding van de zorg

Vergoeding door de gemeente:
De kosten van de Jeugdzorg (kinderen tot 18 jaar) worden sinds 2015 vergoed vanuit het budget van de gemeente. Voor vergoede zorg is het nodig dat de zorgaanbieder een contract heeft afgesloten met de gemeente en is een verwijzing nodig van de gemeente of huisarts.  

POEK heeft met de volgende gemeenten een contract afgesloten:

  •  Alkmaar, Bergen, Castricum,  Uitgeest,  Heiloo en Dijk en Waard.

Na aanmelding informeert POEK de gemeente dat uw kind bij ons is zorg is. Hiervoor gebruiken we de door het Rijk vastgestelde richtlijnen.

Zelf betalen voor de geleverde zorg
POEK biedt alleen door de gemeente vergoede specialistische zorg.

Niet tijdig geannuleerde afspraken
Het kan altijd voorkomen dat u niet in staat bent uw afspraak na te komen. Dat is geen probleem. Wij vragen u in dit geval om de afspraak minstens 24 uur van te voren af te zeggen. Dit kan zowel telefonisch (spreek onze voicemail in) of via de mail.

Bij afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd, of bij het niet verschijnen op uw afspraak zijn wij genoodzaakt om hiervoor €85,- in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door de gemeente en dient u zelf te betalen. 

Beroepscode, AVG en klachten

Beroepscode
Wij werken met de beroepscode van de Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP) en de Nederlandse Instituut voor Psychologen (NIP). Dit houdt onder andere in dat wij een geheimhoudingsplicht hebben. 

AVG en privacy
POEK hecht belang aan het beschermen van uw persoonsgegevens en privacy. Bekijk hier voor ons privacybeleid. 

Klachtenregeling
Indien u niet tevreden bent over uw behandeling nodigen wij u als eerste uit dit met ons/uw behandelaar te bespreken. Soms ontstaat er een misverstand en dan is het fijn als we dit samen kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit dan bestaat de mogelijk een klacht in te dienen. Voor het klachtenreglement verwijzen wij u naar www.lvvp.nl en www.psynip.nl, waarbij wij zijn aangesloten.

Gescheiden ouders

Het komt regelmatig voor dat een kind opgroeit bij gescheiden ouders. Ook deze ouders staan wij graag bij in hun ouderschap. Indien u gescheiden ouder bent en u wilt hulp voor u en uw kind rondom de IMH dan is het volgende van belang:

  • Indien beide ouders gezag hebben is schriftelijke toestemming van beide ouders noodzakelijk voor behandeling (dus beide handtekeningen zijn noodzakelijk op het aanmeldformulier). Indien dit niet lukt is behandeling bij onze praktijk helaas niet mogelijk.
  • Wij overleggen met beide ouders in welke mate zij betrokken kunnen en willen zijn bij de behandeling. We nemen hierin een neutraal standpunt in. 
  • Wanneer beide ouders gezag hebben informeren wij beide ouders over de voortgang van de behandeling.
  • Indien er sprake is van éénouderlijk gezag, is de ouder met gezag verantwoordelijk voor het informeren van de ouder zonder gezag. 

Wanneer er sprake is van een complexe scheidingssituatie waarbij ouders (belast met het gezag) niet tot samenwerking of communicatie kunnen komen is behandeling bij POEK niet mogelijk. Onze ervaring is dat wanneer deze problematiek nog zó sterk op de voorgrond staat ouders (nog) geen ruimte hebben voor behandeling. 

Bekijk voor meer informatie: https://www.imhnederland.nl/echtscheiding/

Meldcode

Bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling houden wij ons aan de meldcode die sinds 2019 verplicht is. De meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat een professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het doel is niet het melden an sich, maar het op gang krijgen van de juiste hulp. 

Bekijk voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

  • www.nvrg.nl