Poek Alkmaar

Onze werkwijze

Infant Mental Health

Binnen POEK wordt gewerkt vanuit de Infant Mental Health-visie (IMH). Hierin staan een emotioneel gezonde zwangerschap en de ontwikkeling van de ouder-kindrelatie centraal.  Jonge kinderen zijn volledig afhankelijk van hun ouders en de omgeving waarin zij opgroeien. De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt in de eerste levensjaren zeer snel. Dit bepaalt in belangrijke mate de verdere levensloop. Ouder zijn van een baby, peuter of kleuter kan fantastisch zijn, maar ook erg kwetsbaar voelen. Bijvoorbeeld als er zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind. Of de invloed van bepaalde gebeurtenissen, zoals trauma, scheiding, overlijden. Ook kunnen ouders zelf kwetsbaar zijn, zoals bij depressie, angst of trauma. 

Deze zorgen kunnen het (aanstaande) ouderschap en de relatie tussen ouders en kind onder druk zetten. Een snelle, respectvolle behandeling die gericht is op ouder èn kind is dan noodzakelijk. 

Aanmelding en verwijzing

Aanmelden bij POEK is mogelijk als u woont in één van de volgende gemeenten: 

  •  Alkmaar, Bergen, Castricum, Uitgeest, Heiloo of Dijk & Waard.

Met een verwijzing van uw (huis)arts of de gemeente kunt u gebruik maken van zorg die vergoed wordt door uw gemeente

Een aanmelding start met een telefonische kennismaking. Hierin bespreken we uw vraag en onze mogelijkheden. Wanneer deze op elkaar aansluiten sturen wij u een aanmeldformulier en plannen een kennismakingsgesprek. Voorafgaand aan het kennismakingsgesprek stuurt u ons de verwijzing van uw huisarts of gemeente.

Behandeling

Bij POEK starten we met een kennismaking met ouder(s) en kind. Na de kennismaking bespreken we samen met ouders wat een passend vervolg kan zijn. In algemene zin is een eerst stap het verder in kaart brengen van de ontwikkeling van jullie kind, de ontwikkeling van het ouderschap en de zorgen die er zijn ontstaan. Vervolgens wordt de informatie binnen ons team besproken en zal een voorstel worden gedaan voor een behandelplan. 

Bij POEK bieden we verschillende behandelingen aan. De voortgang van de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd, zowel met ouders als binnen ons team. Een behandeling kan bestaan uit een ouder-kindbehandeling, traumabehandeling, oudergesprekken en ambulante gezinsbehandeling. Behandelingen kunnen zowel op onze locatie in Heiloo als bij u thuis plaatsvinden.

Indien gewenst overleggen we met uw huisarts, de kinderarts of andere professionals (zoals een diëtist, fysiotherapeut of logopedist). Ook kunnen we de samenwerking opzoeken met het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of school, indien dit gewenst en noodzakelijk is. 

De gegevens over het kind en ouders worden vertrouwelijk behandeld. Wij vragen u altijd om uw toestemming voordat wij gegevens delen met anderen. Bekijk ook onze Informatie pagina. 

Samenwerken

POEK werkt samen met collega’s in de regio. Zoals de logopedist, ergo- en fysiotherapeut, de GGD, huisartsen, verloskundigen, het ziekenhuis, organisaties voor jeugdzorg en (jeugd)GGZ, de jeugdconsulenten van de gemeente. Ook vormen we een netwerk met andere IMH-specialisten in de regio.

Samenwerkingsverbanden waar we onderdeel van uitmaken zijn: