Poek Alkmaar

Onze werkwijze

Infant Mental Health

Binnen POEK wordt gewerkt vanuit de Infant Mental Health-visie (IMH). Hierin staan een emotioneel gezonde zwangerschap en de ontwikkeling van de ouder-kindrelatie centraal.  Jonge kinderen zijn volledig afhankelijk van hun ouders en de omgeving waarin zij opgroeien. De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt in de eerste levensjaren zeer snel. Dit bepaalt in belangrijke mate de verdere levensloop. Ouder zijn van een baby, peuter of kleuter kan fantastisch zijn, maar ook erg kwetsbaar voelen. Bijvoorbeeld als er zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind. Of de invloed van bepaalde gebeurtenissen, zoals trauma, scheiding, overlijden. Of als ouders zelf kwetsbaar zijn, zoals bij depressie, angst of trauma. 

Deze zorgen kunnen het (aanstaande) ouderschap en de relatie tussen ouders en kind onder druk zetten. Een snelle, respectvolle behandeling die gericht is op ouder èn kind is dan noodzakelijk. 

Aanmelding en verwijzing

Aanmelden bij POEK is mogelijk als u woont in één van de volgende gemeenten: 

  •  Alkmaar, Bergen, Castricum, Uitgeest, Heiloo, Langedijk of Heerhugowaard.

Met een verwijzing van uw (huis)arts of de gemeente kunt u gebruik maken van zorg die vergoed wordt door uw gemeente. De gemeenten stellen de volgende eisen voor een verwijzing:

  • De (huis)arts moet in de verwijzing aangeven welke zorg er nodig is (de zgn. matrix).
  • De AGB code van de huisartsenpraktijk moet op de verwijzing staan.

Na uw aanmelding nemen wij contact met u op voor een telefonische kennismaking. We bespreken uw vraag en onze mogelijkheden. Wanneer deze op elkaar aansluiten sturen wij u een aanmeldformulier en plannen een kennismakingsgesprek. Voorafgaand aan het kennismakingsgesprek stuurt u ons de verwijzing van uw huisarts of gemeente.

Behandeling

Bij POEK bieden we verschillende behandelingen aan. Voorafgaand aan de behandeling wordt het behandelplan met ouders besproken.  Ook wordt de voortgang regelmatig geëvalueerd, zowel met ouders als binnen ons team. Tijdens het behandeltraject worden behandelingen of onderzoeksgegevens besproken in ons team. Zo kunnen we met elkaar meedenken en houden we elkaar scherp. Ook kunnen we elkaar vervangen bij vakanties, indien nodig. 

  • 5 keer praten over uw kind

Na het kennismakingsgesprek zijn er vijf vervolggesprekken. Tijdens de gesprekken observeren we samen met u uw baby, peuter of kleuter. We bespreken welke zorgen/vragen u heeft en zoeken samen naar het antwoord hierop. Na vijf gesprekken beoordelen we samen of de gesprekken u voldoende hebben geholpen of dat een vervolgaanbod gewenst is. 

  • Ouder-kindbehandeling

Indien er meer behandeling nodig is, zal een ouder-kindbehandeling worden ingezet. Dit is een ouder-kindtherapie waarbij we, aansluitend op de leeftijd van het kind, spelen en praten. Met u en uw kind wordt gewerkt aan het vinden van een antwoord op uw vraag. Indien gewenst overleggen we met uw huisarts, de kinderarts of andere professionals (zoals een diëtist, fysiotherapeut of logopedist). Ook kunnen we de samenwerking opzoeken met het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of school, indien dit gewenst en noodzakelijk is. 

  • Ouder-kindgroep

Voor veel ouders is het prettig om ervaringen te delen. Leren van elkaars ervaringen en elkaar steunen kan helpend zijn. Het delen van de zorgen over voeding, slapen of juist het delen van de eigen onzekerheden en stress in het ouderschap kan al verlichting geven. Bij een ouder-kindgroep werken wij aan de hand van verschillende thema’s. 

  • Traumabehandeling

Traumabehandeling kan worden ingezet wanneer eerdere nare ervaringen zorgen voor problemen in het hier en nu. Bij nare ervaring kunt u denken aan trauma rondom de bevalling, medische behandelingen, huiselijk geweld of verlieservaringen.  Ouder-kindtraumabehandeling kan worden ingezet. Hierbij werken ouders en kind samen met de therapeut om de nare gebeurtenissen te verwerken. Ook kan EMDR worden ingezet voor kind en/of ouders.

  • Mindful met je baby/peuter

Technieken uit de mindfulness kunnen u helpen om op een kalme, rustige manier op uw kind te reageren. Het vermindert ook eigen stressgevoelens van de ouders. Voor ouders met een eerste kindje kan het helpen om een nieuwe balans te vinden. Maar ook om goed voor zichzelf te blijven zorgen. 

De gegevens over het kind en ouders worden vertrouwelijk behandeld. Wij vragen u altijd om uw toestemming voordat wij gegevens delen met anderen. Bekijk ook onze Informatie pagina. 

Samenwerken

POEK werkt samen met collega’s in de regio. Zoals de logopedist, ergo- en fysiotherapeut, de GGD, verloskundigen, het ziekenhuis, organisaties voor jeugdzorg en (jeugd)GGZ, de Jeugdconsulenten van de gemeente. Ook vormen we een netwerk met andere IMH-specialisten in de regio.

Professionals waar we nauw mee samenwerken zijn:

Samenwerkingsverbanden waar we onderdeel van uitmaken zijn: