Poek Alkmaar

Voor collega's/verwijzers

Verwijzen
naar POEK

Binnen POEK, Praktijk Ouder En Kind, wordt gewerkt vanuit de Infant Mental Health-visie (IMH), waarin de relatie tussen ouder en kind, in hun omgeving centraal staat. Jonge kinderen zijn volledig afhankelijk van hun ouders (verzorgers) en de systemen waarin zij opgroeien en leven.

U overweegt een zwangere of ouder van een jong kind te verwijzen naar POEK. Wij zijn altijd bereid mee te denken of wij passende hulpverlening kunnen bieden. 

Wij bieden behandeling indien er sprake is van:
• Slaapproblemen
• Overmatig huilen
• Voedings- en/of eetproblemen
• Problemen in de zindelijkheidsontwikkeling
• Druk gedrag, niet luisteren of juist teruggetrokken gedrag
• Problemen in het omgaan met emoties (driftbuien, huilen)
• Trauma (bijv. ziekenhuisopnamen, operaties, huiselijk geweld)
• Vragen ten aanzien van het ouder-zijn van het jonge kind:
– bij vroeggeboorte of medische problematiek
– eigen psychische problematiek bij de ouder(s)
– op jonge leeftijd ouders worden
– ouder worden na verlieservaringen (miskraam, overlijden)
• Aankomend ouderschap (angst voor bevalling, vragen ten aanzien van het ouder-zijn)

POEK biedt geen behandeling wanneer er sprake is van acute crisissituaties, of wanneer er sprake is van complexe scheidingsproblematiek.

Verwijzingen kunt u mailen naar aanmeldingen@poekalkmaar.nl. Deze mailbox is beveiligd.

Supervisie

Paula Wesselink is BIG geregistreerd en geregistreerd supervisor bij de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) en het Nederland Instituut voor Psychologen (NIP). Zij biedt supervisie in het kader van de opleiding tot GZ-psycholoog/psychotherapeut/klinisch psycholoog en psycholoog NIP. Ook voor overige supervisievragen (zoals in kader van SKJ of behandeling voor het jonge kind) is zij beschikbaar.

Lisanne Mertens is BIG geregistreerd GZ-psycholoog en biedt supervisie voor GZ-psychologen in opleiding en professionals in het kader van de SKJ-(her)registratie.

Neem gerust contact met ons op.

Aanbod voor
collega's

Deskundigheidsbevordering en preventie
We hebben de samenwerking met onze ketenpartners hoog in het vaandel staan. Graag dragen wij ons steentje bij om onze kennis en kunde met betrekking tot het jonge kind te delen. Bovendien hopen we dat we met het delen van onze expertise een bijdrage kunnen leveren aan de stabiliteit en (mentale) gezondheid in jonge gezinnen. Samen werken we aan een gezonde nieuwe generatie.  

Wij delen onze kennis op verschillende manieren;
– het opzoeken van de samenwerking met andere actieve hulpverleners in gezinnen die bij ons in behandeling zijn;
– bieden van supervisie aan psychologen/(ortho)pedagogen in het werkveld of in opleiding;
– het (op aanvraag) delen van kennis, visie en werkwijze bijvoorbeeld bij gemeenten, verloskundigen of andere instanties;
– training (op maat): het werken vanuit IMH-visie op kinderdagverblijf, peuterspeelzaal etc.